Final farewells paid to Millom mountain rescue stalwart