Prestigious award for Longtown Mountain Rescue Team